Over Labyrint Zorg & Werk

Labyrint Zorg & Werk bestaat sinds september 2005 en is opgericht door dhr. Jo Gloudemans.

We zijn een erkende zorginstelling die begeleiding biedt aan cliënten van alle leeftijdscategorieën. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het omringende netwerk van de cliënt.

Samen met een team enthousiaste en professionele medewerkers zet Labyrint Zorg & Werk zich in om cliënten met psychiatrische problematiek te begeleiden zodat cliënt (meer) in staat is om vanuit eigen regie en eigen verantwoordelijkheid een zinvolle invulling te geven aan zijn leven. Dit doen wij door uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt en in te steken op de zelfredzaamheid of het vergroten hiervan.

Cliënten kunnen bij Labyrint Zorg & Werk terecht voor individuele begeleiding thuis en beschermd wonen. Daar waar nodig wordt voor cliënt op maat dagbesteding ingekocht bij een andere aanbieder.

Labyrint Zorg & Werk richt zich alleen op begeleiding en sluit voor behandeling aan bij onze ketenpartners.