Werkwijze Wonen

Aanmelding
U heeft een geldige beschikking Beschermd Wonen. Zo niet; dan kunt u terecht bij uw gemeente, afdeling zorg of uw behandelaar.
icon-arrow-down
Intake
Voor planning van de intake stellen wij u drie vragen:
- Heeft u een geldige beschikking?
- Kunt u het wonen betalen? Wonen en zorg is bij ons gescheiden.
- Is uw begeleidingsvraag passend voor onze organisatie?

Daarna wordt er een intake ingepland, bij voorkeur bij u thuis.
icon-arrow-down
Start ondersteuning Beschermd Wonen
Als uw begeleidingsvraag passend is voor onze organisatie volgt er een financiële toets en wordt er informatie gegeven over beschikbare woningen. Indien de financiën akkoord zijn bevonden kan er een bezichtiging plaatsvinden.
icon-arrow-down
Einde huurovereenkomst
De zorgovereenkomst van Labyrint Zorg & Werk is onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst van Labyrint Wonen*. Indien de geldige beschikking eindigt vervalt de huurovereenkomst. Wanneer de cliënt de huurovereenkomst wenst te beëindigen kan dit volgens een vastgesteld opzegtermijn.
*Daar waar Labyrint Wonen staat kan gelezen worden; Labyrint Wonen B.V. en/ of Stichting Labyrint Wonen.