Werkwijze Zorg

Aanmelding
Aanmelding is mogelijk als je een geldige beschikking hebt.
icon-arrow-down
Intake
Tijdens de intake die bij voorkeur bij jou thuis wordt gepland wordt een beeld gevormd van jouw persoonlijke situatie. Jouw begeleidingsvragen, vanuit jouw beschikking, worden met jou besproken.
icon-arrow-down
Start ondersteuning
Als jouw begeleidingsvraag passend is voor onze organisatie dan gaan wij voor jou op zoek naar een passende begeleider.
icon-arrow-down
Begeleidingsplan
Er wordt samen met jou een begeleidingsplan opgesteld, waarin jouw doelen geformuleerd staan.
icon-arrow-down
Evaluatie
Elk half jaar wordt met jou de voortgang van jouw doelen besproken.
icon-arrow-down
Uit zorg
Heb jij jouw doelen bereikt of heb jij andere redenen om de begeleiding vanuit Labyrint Zorg & Werk te stoppen, dan dragen wij, zo nodig en op jouw verzoek, zorg voor een goede overdracht en correcte afhandeling van jouw begeleiding.