Zorginformatie

Labyrint Zorg & Werk staat voor kwalitatief goede ondersteuning met gedegen medewerkers die hart hebben voor onze cliënten. Doelstelling bij alle cliënten is om toe te werken naar een hogere mate van zelfstandigheid, stabilisatie van de huidige situatie of het voorkomen van achteruitgang. De ondersteuning is veelal van tijdelijke aard. De cliënt mag een integraal begeleidingsprogramma verwachten. Dit houdt in dat de begeleiders aandacht hebben voor de verschillende levensgebieden (wonen, gezondheid, financiën, tijdbesteding en sociaal netwerk) en daarbij nadrukkelijk afstemming zoeken met cliënt en diens steunsysteem. Waar nodig wordt samenwerking gezocht met overige betrokkenen en professionals.

Labyrint Zorg & Werk biedt geen behandeling en biedt ook geen crisisopvang. Labyrint Zorg & Werk past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe en verricht geen risicovolle en voorbehouden medische/verpleegkundige handelingen. Ook dient Labyrint Zorg & Werk geen medicijnen toe. Er zijn andere organisaties die deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren.