Labyrint Zorg & Werk Sint-Oedenrode ondersteunt en begeleidt cliënten in Noord Oost Brabant met een psychische beperking en/of autisme, die zelfstandig of begeleid willen wonen en/of werken.
Om de afstand tot de maatschappij en de arbeidsmarkt te verkleinen heeft Labyrint Zorg & Werk dienstverlening passend bij de wensen en zorgbehoeften van de cliënt.
Dit kan zijn op het gebied van zorg, wonen, scholing, werk, vrijetijdsbesteding of financiën.
Samen met professionele en getrainde professionals worden cliënten begeleid naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij.
Labyrint Zorg & Werk biedt ambulante begeleiding en beschermd wonen en arbeidsmatige dagbesteding. 
 • KLIK HIER
  VOOR MEER INFORMATIE OVER
  AMBULANTE BEGELEIDING
  EN BESCHERMD WONEN
 • KLIK HIER
  VOOR MEER INFORMATIE
  OVER
  TOELEIDING NAAR
  ARBEID