Cliëntenraad

De cliëntenraad van Labyrint Zorg & Werk behartigt, vanuit het cliëntenperspectief, de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Labyrint Zorg & Werk.
Ze doet dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven met de focus op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De cliëntenraad is een wettelijk verplicht en een geheel onafhankelijk orgaan. Lid zijn van de cliëntenraad is op basis van vrijwilligheid. De cliëntenraad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf en een maximum van zeven leden.

Samenstelling Cliëntenraad

Rob van der Wal (voorzitter)
Bram van Dijk
Karin van der Wal
Vacature
Vacature
Vacature
Vacature

De cliëntenraad kan nog leden gebruiken. Heb jij interesse en ben jij cliënt, wettelijk vertegenwoordiger, direct betrokkene vanuit het netwerk van een cliënt en/of lid van een cliëntbelangenorganisatie? Neem dan gerust contact met ons op.
De cliëntenraad is bereikbaar per mail: cr@l-zw.nl